Uzavírky komunikací 7.5.-8.5.2016

B?hem konání XIV. ro?níku Slováckého okruhu ve Starém M?st? budou v sobotu 7.5.2016 od 8 do 21 hodin a v ned?li 8.5.2016 od 8 do 20 hodin uzav?eny ulice Velehradská, Hušt?novská a obchvat St. M?sta silnice I/55. Objízdná trasa bude vedena p?es Uh.Hradišt? - Bílovice - Topolnou - Napajedla a opa?n?. Motorist?m a ob?an?m Starého M?sta a okolních obcí d?kujeme za pochopení tohoto dopravního omezení.


Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto