Startovní listiny XI. ro?níku Slováckého okruhu

Startovní listiny letošního ro?níku jsou op?t bohaté. Do uzáv?rky se sešlo 272 p?ihlášek! Z tuzemských závodník? už ú?ast potvrdili kandidáti na pozice nejvyšší jako Eduard Klimek, Libor Kamenický nebo Patrik Kolá?. Po?etné ú?asti domácích jezdc? budou vévodit v lo?ském roce velmi úsp?šní Karel Matuš junior nebo Karel Kalina. V atraktivní t?íd? sidecar? je letos rekordních 20 p?ihlášených posádek!

P?ihlášky už p?išly také ze zahrani?í, konkrétn? z N?mecka, Rakouska, Slovenska, Slovinska a letos poprvé i ze Švýcarska. Nebudou chyb?t lo?ští vít?zové Johanes Kehrer, Wolfgang Schuster a Steffen Gramër.

Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto