XI. Slovácký okruh o cenu Bohumila Ková?e již klepe na dve?e

Letošní, již XI. ro?ník Slováckého okruhu o cenu Bohumila Ková?e, op?t zahájí novou motorká?skou sezonu. Konat se bude tradi?n? na trati ve Starém M?st? ve dnech 4. a 5. kv?tna 2013.

Bližší informace budou pr?b?žn? zve?ej?ovány.

Vypsané t?ídy:
Klasik do 175 ccm
Klasik do 250 ccm
Klasik do 350 ccm
Klasik do 500 ccm
Klasik do 750 ccm
Mistrovství ?R Supermono
Pohár CRRC 125SP + 125GP
Pohár CRRC 250SP + 250GP
Pohár CRRC Twin
JPHZM sidecar?

Karel Kalina v souboji s Johanesem Kehrerem
Domácí posádka Petr Verbík - Stanislav Parýzek vyhrála v sidecarech
Pavel Navrátil triumfoval v t?íd? Klasik do 250 ccm
Veterán klub Kunovice p?edstavil spoustu krásných historik?
V sidecarech obsadili komplet bednu domácí posádkyP?ed startem
Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto