Startovní listiny X. ro?níku Slováckého okruhu

Startovní listiny letošních závod? dokazují stále rostoucí zájem závodník? o úvodní podnik sezony. Vedle v?tšiny lo?ských vít?z? v jednotlivých t?ídách p?ivítáme rekordních 18 sidecar?! Ze zahrani?ních ú?astník? nebudou chyb?t taková jména jako Johan Fürbock, Heinz Rösner, René Lohse nebo lo?ský vít?z Supermon Johanes Kehrer.

Z tuzemských závodník? už ú?ast potvrdili kandidáti na pozice nejvyšší jako Eduard Klimek, Libor Kamenický, Old?ich Podlipný nebo Patrik Kolá?. Po?etné ú?asti jezdc? z po?ádajícího motosportklubu budou vévodit v lo?ském roce velmi úsp?šní Karel Matuš junior, Karel Kalina nebo letošní jubilant Milan Šobá? senior..
Barvy X. ro?níku Slováckého okruhu budou bílá a ?ervená. Je to návrat ke ko?en?m, protože stejné barvy posloužily I. ro?níku, po?ádanému ješt? na kunovickém letišti.
Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto