P?ípravy na X. Slovácký okruh o cenu Bohumila Ková?e v plném proudu

X. ro?ník Slováckého okruhu o cenu Bohumila Ková?e tradi?n? zahájí motorká?skou sezonu. Závod se bude konat na všem už známé trati ve Starém M?st? ve dnech 5. a 6. kv?tna 2012. Po?adatelé zvou všechny p?íznivce motocyklového sportu a zárove? doufají v p?íze? po?así, jak se v posledních ro?nících stalo již tradicí.

Bližší informace budem pr?b?žn? zve?ej?ovat.
Vypsané t?ídy: Klasik do 175 ccm
Klasik do 250 ccm
Klasik do 350 ccm
Klasik do 500 ccm
Klasik do 750 ccm
JPHZM sidecar?
Pohár SZM 125SP + 125GP
Pohár SZM 250 CRR
Mistrovství ?R SupermonoPavel Navrátil p?ed sme?kou pronásledovatel? - t?ída Klasik do 350ccm
Nejsiln?jší t?ídu klasik? loni ovládl Johan Fürbock
Velkým tahákem Slováckého okruhu je závod sidecar?
Jízdu pravidelnosti sidecar? vyhrála loni posádka J. Zatloukal - J. Exner s nejstarším strojem v závodním poli
O doprovodný program se postarala mažoretková skupina Rolni?ky a se svými nalešt?nými krasavci Veterán klub Kunovice
T?íd? Supermono kraloval Johanes Kehrer
V nejrychlejší t?íd? 250 GP svád?li krásný souboj domácí Karel Matuš jun. a Pavel Navrátil
Karel Matuš jun. se na stupni nejvyšším objevil hned dvakrát
V rychlých 125 GP vypálil všem rybník Patrik Kolá?
Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto