IX.ro?ník Slováckého okruhu "O cenu Bohumila Ková?e"

V uplynulém víkendu se uskute?nil na m?stském silni?ním okruhu ve Starém M?st? již IX. ro?ník Slováckého okruhu "O cenu Bohumila Ková?e".
Silni?ní závod historických motocykl? P?eboru ?R t?ídy Klasik,JPHZM sidecar?, závod Mistrovství ?R supermono a Pohár p?írodních okruh? do 125 a do 250 ccm. Závod prob?hl za hojné ú?asti divák?, ke spokojenosti ?inovník? a po?adatel?, bez vážn?jších pád? a bez protest?. V jedenácti vypsaných kategoriích bylo p?i technické p?ejímce p?evzato k závodu 269 startujících z N?mecka, Slovinska, Rakouska,Slovenska a ?eska. Do hlavního závodu se pak kvalifikovalo celkem 233 startujících.

Ozdobou startovního pole byl op?t start sv?tové legendy n?meckého jezdce Heinze Rösnera a Františka Mrázka jezdce domácího Motosportklubu Uherské Hradišt?,který v t?chto dnech slaví své již 75. narozeniny.
Z dalších p?ihlášených jezdc? nelze opomn?t všem divák?m dob?e známého Old?icha Podlipného a Libora Kamenického z Ho?ic a z domácích Karla Kalinu, Pavla Navrátila, Jana Pospíšila, Milana Šobán? a dalších dvacet jezdc? Motosportklubu Uherské Hradišt?. 1.47.000 min je hodnota nejrychlejšího zajetého ?asu z trénink?, kterého dosáhl n?mecký jezdec Johanes Kehrer. V závod? tento rekord ješt? vylepšil ?asem 1.45.000 min. Ve velmi atraktivní kategorii sidecar? nastoupilo na start celkem šestnáct posádek. Vrcholem motoristického víkendu byla záv?re?ná jízda Mistrovství ?R Supermono. Po n?kolika vzájemných soubojích zvít?zil nakonec n?mecký jezdec s ?eskou licencí Johanes Kehrer na stroji MZ , p?ed lo?ským mistrem Liborem Kamenickým na stroji JAWA MALI a domácím vicemistrem Karlem Kalinou na stroji KATYAM 69

V kategorii klasik do 175 ccm zvít?zil Klimek Eduard /MZ Vihur/ p?ed Pavlem St?apinou /?Z 125 Pepa/ a Jaromírem Tázlerem jun./MZ-AHRA-JT/

V kategorii klasik do 250 ccm zvít?zil Pavel Navrátil /Yamaha / p?ed Petrem Krskem /?Z 250/ a Milanem Bango /Yamaha/

V kategorii klasik do 350 ccm zvít?zil Vít?zslav Hatan /Yamaha/ p?ed Pavlem Navrátilem /Yamaha/ a Martinem Veselým /Yamaha /

V kategorii klasik do 500 ccm zvít?zil Karel Matuš jun./Suzuki T 500/ p?ed Patrikem Jurákem /Honda/ a Ji?ím Serbouskem /Honda/

V kategorii klasik do 750 ccm zvít?zil Johan Fürböck /Weslake Seeley/ p?ed Petrem Kunzem /Honda/ a Silvem Habatem /Honda/

V kategorii sidecary zvít?zila dvojice Zatloukal J. + Exner J. /BSA 500/ p?ed Humlem J. + Humlem T. /Suzuki SRS 750/ a t?etími domácími Kalina K. + Ko?a?ík R. /Yamaha Douglas/

V kategorii Pohár do 125 ccm SP zvít?zil Miroslav Sedlo na /Cagiva/ p?ed Petrem Kolá?em /Aprilia/ a Radkem Chlíbekem /Aprilia/. Anežka Svobodová obsadila v 30 ?lenném startovním poli velmi p?kné 6. místo

V kategorii Pohár do 250 ccm SP zvít?zil Martin Veselý /Aprilia/ p?ed Janem Vysloužilem /Yamaha/ a Petrem Kunzem /Yamaha/

V kategorii Pohár do 125 ccm GP zvít?zil Patrik Kolá? /Honda/ p?ed René Lohse /Honda/ a Steffenem Gramrem /Aprilia/

V kategorii volný Pohár do 250 ccm GP zvít?zil Karel Matuš jun. /Honda/ p?ed Pavlem Navrátilem /Honda/ a Jaroslavem Havrdou /Yamaha/

V kategorii Mistrovství ?R Supermono zvít?zil Johanes Kehrer /MZ/ p?ed Liborem Kamenickým /MALI ? Jawa 06/ a Karlem Kalinou /Katyam 690/Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto