Rekordní po?et p?ihlášených

Úvodní podnik P?eboru ?eské republiky Klasik, Mistrovství ?eské republiky t?ídy Supermono, Poháru SZM na p?írodních okruzích t?íd 125 a 250 ccm a JPHZ sidecar?, Slovácký okruh ve Starém M?st? láká stále více závodník?, jak dokládá po?et doru?ených p?ihlášek - 280 stroj? (v?etn? 15 sidecar?) a 210 jezdc?, ?ímž je poko?en lo?ský rekord.

Mezi p?ihlášenými jezdci figurují, krom? kompletního zastoupení místního Motosportklubu Uherské Hradišt?, taková jména jako Michal Dokoupil, René Lohse a Henrik Voit (nejrychlejší muž Slováckého okruhu) z N?mecka nebo Libor Kamenický.

Barvami letošního ro?níku budou modrá a žlutá.

Oficiální logo IX.ro?níku Slováckého okruhu
Henrik Voit
Libor Kamenický
Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto