Milan Šobá? ml. a sezona 2010

Starom?stský motocyklový závodník Milan Šobá? mladší hodnotí uplynulou sezonu. ?len Motosport klubu Uherské Hradišt? neza?al sezonu zrovna nejlépe. Doma ve Starém M?st? ve velmi dramatickém závodu Milanovi v posledním kole došel benzin v dob?, kdy jezdil na velmi p?kném pátém míst?. O dva týdny pozd?ji v Ho?icích si Milan Šobá? vše vynahradil a v silné konkurenci 40 jezdc? si v závod? t?ídy Supermono dojel pro d?ležité body za jedenácté místo.

V Radvanicích a v T?rlicku si p?ipsal další body za sedmé a jedenácté místo a po zrušeném závod? v Kyjov? obsadil v kone?ném po?adí na stroji vlastní výroby s motorem KTM 525 desáté místo.
Nutno podotknout, že Milan Šobá? má handicap 200 cm3 v motoru, a jak sám ?íká, 20 koní ve výkonu chybí.

"Tímto bych cht?l pod?kovat svým sponzor?m a to p?edevším paní Marii Hrá?kové - Potraviny Hrá?ková, panu Karafiátovi - Kovovýroba Karafiát, firm? Hoch Tief Austria za podporu a finan?ní pomoc v roce 2010. Doufám, že mn? z?stanou v?rni i v p?íští sezon? 2011."
Milan Šobá? ml.Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto