P?ihlášky se scházejí...

Úvodní podnik P?eboru ?eské republiky Klasik, Mistrovství ?eské republiky t?ídy Supermono, Poháru SZM na p?írodních okruzích t?íd 125 a 250 ccm a JPHZ sidecar?, Slovácký okruh ve Starém M?st? se stává stále oblíben?jším a populárn?jším. Dokazuje to po?et p?ihlášek do letošního ro?níku, který více než m?síc p?ed závody p?esáhl stovku. Mezi prvními poslali svou p?ihlášku slovinští sidecaristé Aleš Kokals a Robert Zajc, z domácích byl prvním Jan Pospíšil.
Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto