Aktualizován ?asový harmonogram

V hlavním menui byla aktualizována položka "?asový harmonogram" . Najdete zde nyní kompletní ?asový rozvrh jak sobotních tréninkových jízd, tak i samotných ned?lních závod?.
Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto