VIII. ro?ník Slováckého okruhu o cenu Bohumila Ková?e zahájí sezonu 2010

Po "zimním spánku" za?ínáme p?ipravovat VIII. ro?ník Slováckého okruhu o cenu Bohumila Ková?e. Závod konaný ve dnech 8. a 9. kv?tna 2010 ve Starém M?st? již tradi?n? zahájí závodní motorká?skou sezonu. 4200 metr? dlouhá m?stská tra? závodu nedozná oproti lo?sku žádných zásadních zm?n.

Závodit se letos bude v následujících t?ídách:
Klasik do 175 ccm
Klasik do 250 ccm
Klasik do 350 ccm
Klasik do 500 ccm
Klasik do 750 ccm
M?R Supermono
Pohár SZM 125 Sp + 125 GP
Pohár SZM 250 GP + 250 SP 4T
Chyb?t nebude ani oblíbené klání sidecar?.
V??íme, že se závod vyda?í nejmén? tak jako vloni a i po?así bude p?át kvalitním sportovním výkon?m jezdc?.Radost z vít?zství
Depo závodních stroj? se letos bude muset poprvé obejít bez pé?e Petra Verbíka
Anežka Svobodová na trati tvrd? zatáp?la daleko zkušen?jším borc?m
Tradi?ními zahrani?ními hosty Slováckého okruhu jsou Martin Loicht a Heinz Rösner
Skupinu závodník? vede ?eská legenda motosportu Frank Mrázek
Nejrychlejší lo?ský sidecar ? Šleza?i, kone?n? to vyšlo!
T?íd? 125 GP kraloval René Lohse
Loni absolutn? nejrychlejší Henrik Voit absolvoval nejrychlejší kolo pr?m?rnou rychlostí bezmála 150km/h!

Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto