REKORDNÍCH 240 P?IHLÁŠENÝCH

Do uzáv?rky p?ihlášek na letošní VII. ro?ník Slováckého okruhu o cenu Bohumila Ková?e bylo po?adatel?m doru?eno rekordních 240 p?ihlášek. Vedle kompletní ?eské špi?ky p?ijedou závodníci z N?mecka, Rakouska, Slovenska a Slovinska. Nejvíce je zastoupena op?t t?ída Supermono se 47 p?ihlášenými závodníky. Ze zahrani?ních závodník? potvrdili svou ú?ast tradi?ní zájemci o umíst?ní "na bedn?" Martin Loicht z Rakouska a n?me?tí závodníci Heinz Rösner, Roland Neff a René Lohse, naopak poprvé se do Starého M?sta podívají dv? slovinské dvojice v kategorii Sidecar? Aleš Kokalj - Robert Zajc a Matjaz Lesjak - Silvo Luzer.

Samotnou startovací listinu zobrazíte kliknutím zde.
Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto