Uzavírky b?hem motocyklových závod? ve Starém M?st?

V souvislosti s konáním motocyklových závod? budou ve Starém M?st? uzav?eny ulice Hušt?novská, Velehradská a obchvat silnice I/55 v sobotu 9.5. 2009 od 9 do 21 hodin a v ned?li 10.5. 2009 od 8 do 21 hodin. Vyzna?ená objíž?ka bude vedena p?es Uherské Hradišt?, Bílovice, Topolnou do Napajedel a opa?n?. D?kujeme za pochopení tohoto dopravního omezení.
Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto