VII. Slovácký okruh O cenu Bohumila Ková?e

Letošní již VII. ro?ník Slováckého okruhu o cenu Bohumila Ková?e prob?hne na m?stském okruhu ve Starém M?st? ve dnech 9. a 10. kv?tna 2009. V sou?asné dob? už probíhají intenzívní p?ípravy závodu. Aktuální informace najdete v letáku, který zobrazíte po kliknutí zde.


Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto