Sezona 2008 pohledem Karla Kaliny

Závodník Motosportklubu Uh.hradišt? Karel Kalina hodnotí závodní sezonu 2008 tak p?l na p?l. Po sezon? 2007, kdy jsem získal titul p?eborníka a vicep?eborníka ?R ve t?ídách 175 a 350klasik to za?alo již ve Starém M?st?, kde jsem pro technické problémy nenastoupil na start ve t?íd? 175klasik. V následném závod? 300 zatá?ek Gustava Havla v Ho?icích jsem havaroval dv? kola p?ed koncem závodu t?íd? 175klasik ze druhého místa pro silný déš? a závody v dalších t?ídách byly p?ed?asn? ukon?eny pro nezp?sobilost trati. Odnesla to záda (uštíplé dva obratle) a výsledkem bylo 6týdn? klid na l?žku. P?esto jsem již po 5 týdnech startoval na závodech op?t v Ho?icích, ale tentokrát v kategorii Side v JPHZM zapo?ítávaných do ME se spolujezdcem Radkem Ko?a?íkem. Závod byl v posledním kole po tragické nehod? zastaven.

Taky jsem si necht?l nechat ujít závody ve t?íd? Supermono, vypsané jako Mezinárodní mistrovství ?R v Most?, kdy první závod na autodromu se jel jako sou?ást UEM CUP-Mistrovství Evropy, kde jsem celkov? dojel na 16. míst? s plným po?tem kol(26startujicich) a v Mistrovství ?R na 5. míst?. Další závod v této t?íd? se jel op?t na autodromu Most, kde jsem dojel na bednu tj. 3.místo. Oba Mostecké závody byly pro m? finan?n? náro?né, ale diky podpo?e sponzor? a fanklubu, kterým bych cht?l tímto pod?kovat, jsem je mohl absolvovat. Ve t?íd? 175klasik jsem se zú?astnil jen posledního závodu a to v Kyjov?, kde jsem dojel na 5. míst?, z ?ehož bylo celkov? 15.místo v p?eboru ?R. V Kyjov? jsem také získal cenu pro nejrychlejší posádku v kategorii SIDE (se spolujezdcem R.Ko?a?íkem), kdy jsme odstartovali z první ?ady poslední, ale v cíli byli na rychlost první! (tak jako ve Starém M?st?). Jinak jsme se s Radkem zú?ast?ovali JPHZM v kategorii SIDE - celkov? 4.místo.
Takže nejlepší umíst?ní v lo?ské sezon? bylo v Mezinárodním mistrovství ?R ve t?íd? Supermono, kde jsem získal 3.místo celkov?. Ješt? jednou bych cht?l pod?kovat mechanik?m F. Trávní?kovi a P. Ko?a?íkovi, celému fanklubu i Motosportklubu a také sponzor?m a p?átel?m PS Slovácko, LION CAR Kunovice, D?evovýroba Kaštánek, Autodoor Uherský Brod, Parfumerie Betty, Levior helme Valašské Mezi?i?í , Pizerie Viktoria Staré M?sto, IronMoto, Moto-wulf Bílovice a K K Nedakonice.
Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto