Ohlédnutí Milana Šobán? ml. za letošní sezónou

V letošním roce jsem se zú?astnil P?eboru ?R Klasik ve t?íd? do 175 cm3. V celkovém hodnocení jsem se umístil na 11.míst? s motocyklem YAMAHA 125 rok výroby 1970. Sezóna byla velmi náro?ná a dlouhá. Samoz?ejm? jsem pomýšlel na vyšší posty, ale po po?áte?ních problémech s technikou beru i to 11.místo ve velmi kvalitn? obsazené t?íd?. Tímto bych cht?l pod?kovat svému otci Milanu Šobá?ovi staršímu, jako mechanikovi, dále paní Marii Hrá?kové "Potraviny Hrá?ková" , panu Aleši Machálkovi "Alma - baterie" a panu Františku Karafiátovi "Kovovýroba Karafiát" za finan?ní a materiální pomoc v sezón? 2008 a t?ším se na spolupráci i v p?íštím roce 2009.
Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto