Promoakce

V sobotu 3. kv?tna 2008 od 9 hodin prob?hne na Masarykov? nám?stí v Uherském Hradišti propaga?ní akce p?ed motocyklovými závody. P?edstaví se zde závodníci místního klubu se svými stroji. K vid?ní budou historické motocykly a po?adatelé p?ipravili dopl?kový program. Jste srde?n? zváni!Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto