VI.ro?ník Slováckého okruhu o cenu Bohumila Ková?e

Letošní, v po?adí již VI. ro?ník Slováckého okruhu o cenu Bohumila Ková?e se uskute?ní na stejné trati ve Starém M?st? jako závody lo?ské ve dnech 10. a 11. kv?tna 2008.

Program závodu naleznete v sekci "?asový harmonogram"
Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto