Motobál ve Starém M?st?


V sobotu 16. prosince pat?ily všechny prostory restaurace Viktoria ve Starém M?st? na Šir?chu závodník?m Motosportklubu Uherské Hradišt? a jejich p?íznivc?m. Všem dobrovolník?m, kte?í se podílejí na p?íprav? motocyklových závod? Slovácký okruh pod?kovali hned v úvodu p?edseda klubu Libor Karásek, jménem jezdc? Milan Šobá? mladší a za Staré M?sto starosta Josef Bazala.

V pr?b?hu bálu oslavili jezdci klubu své sportovní úsp?chy v sezón? 2007, kterých nebylo málo. Vyvrcholením programu pak byla bohatá tombola.
Fotogalerii z bálu naleznete zdeAdministrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto