Pozvání na V.ro?ník Slováckého okruhu o cenu Bohumila Ková?e

Již tento víkend se uskute?ní ve Starém M?st? V.ro?ník motocyklových závod? o cenu Bohumila Ková?e. Program závod? na oba dny naleznete na odkazu níže.

Program závod?


Jako pozvání, p?edevším pro místní zájemce, prob?hlo dne 1.kv?tna p?edstavení ?len? místního motosportklubu na Masarykov? nám?stí v Uherském Hradišti s jízdními ukázkami na novém parkovišti u vlakového nádraží.

Pokud jste se nezú?astnili, p?inášíme Vám touto cestou alespo? pár fotografií z celé akce.

Fotogalerii z akce naleznete zde

Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto