V. ro?ník Slováckého okruhu o cenu Bohumila Ková?e

V sou?asné dob? se intenzivn? p?ipravuje V. ro?ník Slováckého okruhu, který prob?hne op?t ve Starém M?st? ve dnech 5. ? 6. 5. 2007.


Ing. Libor Karásek
P?edseda Motosport klubu Uherské Hradišt?P?ihláška ke stažení zde

Download application form

Die Anmeldung zum Herunterladen hier

Zvláštní ustanovení
Specific regulations
Besondere Anordnung

Povolení sportovního podniku

Startovní listina
Start list
Die StartlisteAdministrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto