Legenda motocyklových okruh? kon?it ješt? nehodlá

Staré M?sto ? Neuv??itelnou 52. závodní sezónu chce v p?íštím roce zahájit legenda motocyklistického sportu na Uherskohradiš?sku Milan Šobá? starší. V únoru oslaví dev?tašedesátiny a závodit chce dál. Jezdí stop?tadvacítky, dv?ap?lky a t?istapadesátky. Pat?í mezi nejstarší závodníky v ?eské republice, ale jak dodává, starší je dosud stále jezdící osmasedmdesátiletý Václav Parus. ?Co se týká start?, tak t?ináct let stál, ale bez p?erušení jezdím v republice nejdéle já, nikdo nemá ty roky, co já, najeté,? podotýká senior Šobá?.Za?átky jeho závod?ní jsou spojeny s cyklistikou. ?Nejd?íve m? bavilo kolo, jezdil jsem krasojízdu, ale když jsem vyšel v patnácti letech ze školy, tak m? doslova ?chytil? motocykl a tím vlastn? všechno za?alo. ?Odjakživa se mi líbila rychlost, rychlá kola a proto jsem jim zcela propadl. Závodit budu do té doby, než m? mladí za?nou p?edjížd?t,? plánuje do budoucna senior.

Ohlížet za minulostí se zatím nehodlá. P?esto si vzpomíná na sedmapadesátý rok, kdy m?l p?i tréninku ošklivou nehodu. ?T?i m?síce jsem si pobyl v nemocnici a ?ekal jsme na to, zda p?ijdu o nohu nebo ne. Vrátil jsem se a za rok jsem stál znova na startu i když jsem ješt? chodil o ?akanoch. V osmapadesátém jsem jel znova ve Starém M?st?,? dodává Šobá?.

Nejv?tším úsp?chem za jednapadesát let prožitých za ?idítky závodních stroj? považuje start na Mistrovství sv?ta v Brn? v roce 1971, kde obsadil šesté místo. ?Tenkrát jsem jezdil padesátky, to jsem se práv? vracel zp?t, protože jsem dev?t let jezdil motokros. Za?al jsem op?t jezdit silni?ní závody po vzoru Bohuše Ková?e, který jezdil p?es fabriku. Tvrdil, že je mistr ?idítek a tak jsem si ?ekl, že uvidím, jak dlouho to bude trvat m?,? usmívá se jeden z nejstarších motocyklových závodník? v republice.

Rodina mu jeho váše? pro rychlá kola toleruje. Dokladem toho je i syn, který svého otce následuje. ?Manželka m? cht?la, tak a? trpí, p?esto ale díky jí všechno po?ád drží pohromad?. Má pro m?j sport velké pochopení a na závody m? stále doprovází. Stejn? ale nejv?tší strach má o syna,? poznamenal. S ho?kostí pak dodal, že v samotném klubu se nedo?kal žádného ocen?ní.

Vlastimil LangerAdministrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto