Dokud nebudu d?dkem, budu jezdit dál, tvrdí Kalina

Staré M?sto - Jedenat?icet let vídávají milovníci motocyklových závod? na r?zných okruzích Karla Kalinu. T?ída 250 ccm mu z?stala ve velínku, protože ji jezdí již n?kolik let. Letos se zú?astnil jednoho závodu Mistrovství ?eské republiky.

?Jsem Hradiš?an a za naším domem na Mariánském nám?stí byl p?ed mnoha lety centrální sklad motocyk?, kterému šéfoval Miloš Plachý.

Tam jsem chodil jako kluk leštit motorky a r?zn? pomáhat. Když Miloš za?al jezdit závody, tak m? to chytlo taky. Za?ínali jsme s partou kluk? v sedmdesátých letech na stop?tasedmdesátkách. Tehdy s námi jezdil nap?íklad Petr K?ivák, Milan Vrtal a další,? vzpomíná na své závodnické za?átky jedenapadesátileký jezdec.

Pozd?ji startoval na stop?tadvacítce ?zetce?, pak sedlal t?istapadesátku od Pavla Šlezara. ?Na ní jsem si vyjezdil mistrovství republiky a po postupu do této vrcholné sout?že mi STS Uherské Hradišt? zakoupila Yamahu od Mariána Srny a s ní jsem jezdil t?istapadesátky. Tato t?ída se potom zvrhla a místo ní se za?aly jezdit p?tistovky. Hned první sezonu jsem byl hendikepován, protože jsem startoval proti siln?jším stroj?m,? popisuje tehdejší situaci.

A nejv?tší úsp?ch ve své závodnické karié?e? ?No p?ece že su tady,? sm?je se Kalina. ?Cením si ale nap?íklad ?tvrtého místa v dv?ap?lkách na mezinárodním závod? v Ho?icích. Tehdy se ješt? jezdily dv?st?padesátky jako samostatná t?ída,? loví v pam?ti Kalina. Skromn? pak dodává, že za zmínku stojí i lo?ský závod v Kyjov?, kde nenašel p?emožitele ve volné t?íd? a nechal za sebou i závodníky na siln?jších strojích. ?Vyhrál jsem i Kn?žpolský trojúhelník p?ed Mariánem Srnou na jeho vlastní starší motorce a dosud držím tra?ový rekord v Kn?žpoli, který mi už asi nikdo neodpá?e. Rekord jsem m?l i na trati v Kyjov? a také ve Starém M?st?. Ale o tom už nejsem zcela p?esv?d?en. Nevím, zda mi ho posledn? nevzal Karel Matuš,? váhá na chvíli Kalina.

Svoji závodnickou budoucnost vidí ale optimisticky. ?Dokud budu mít ruky a nohy, tak budu jezdit. Doma tvrdím, že budu závodit dokud nebudu d?dkem. Ale zatím jim nejsem, i když mi tak už na závodech ?íkají. Takže se uvidí,? v?ští svoji budoucnost na záv?r s úsm?vem.

Vlastimil LangerAdministrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto