Ko?a?ík Radek

K závod?ní se dostal náhodou. ?V roce 2005 jsem si na doporu?ení Pavla Šlezara ud?lal licenci na motorky, kdyby bylo pot?eba vyst?ídat jeho syna Michala na side ve Starém M?st?, jelikož jel i sólo motorku. Nakonec nebylo t?eba, protože Michal zvládl oboje, takže jsem byl pouze ve funkci mechanika. V dalším závod? v Ho?icích nem?l Karel Kalina spolujezdce a protože licence byla, tak jsme to spolu zkusili a bylo z toho hned 2. místo. Tímto zp?sobem jsem se dostal k závod?ní. S Karlem jsme odjezdili celou sezónu a výsledek byl vynikající celkové 2. místo v P?eboru A ?R v Jízdách pravidelnosti historických závodních motocykl? (JPHZM).V roce 2006 jsem mimo side dostal ješt? další nabídku vyzkoušet si jezdit sólo motorky a to SUPERMONO na Suzuki 650. Premiéru jsem si odbyl p?i závodech ve Starém M?st?. Celkem se da?ilo, celkov? jsem skon?il na 15. míst? v M?R v silni?ních motocyklech. Na side jsem nezanev?el, s K. Kalinou naše spolupráce pokra?ovala slušnými výsledky, které nás celkov? vynesly na celkové 1. místo v P?eboru A ?R JPHZM. Doufám, že letošní sezóna bude tak pestrá jako ta minulá.?Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto