Rostislav Lux

Narozen 13. 1. 1948

Jako mladý kluk jsem vždy toužil mít motocykl. A tak jsem si jako 15-ti letý koupil motocykl SACHS ? 90 a s tímto strojem jsem jezdil po terénu. V 17 letech jsem si koupil ?Z ? 175 z Prahy a za?al jsem jezdit motokros. Hned v prvním roce jsem si vyjel krajský p?ebor. Celkem jsem m?l dobré výsledky a stál jsem mnohokrát na stupních vít?z?. B?hem pár let jsem si vyjel p?ebor ?R a v roce 1978 jsem ze zdravotních d?vod? svou ?innost ukon?il.

Po mnoha letech mn? to nedalo a za?al jsem jezdit silni?ní závody. Koupil jsem si silni?ní závodní Hondu CB ? 350, kde jsem se zú?ast?oval p?eboru ?R závod? klasik. V roce 2009 jsem si koupil Aprilii RS ? 125. I s t?mito motocykly jsem dosáhl na stupn? vít?z?. První rok jsem závodil za Brno a te? jezdím za Motosport klub Staré M?sto, kde mám dobré kamarády i závodníky. V roce 2010 chci jet ješt? n?co jiného, ale zatím je to ve hv?zdách.
Administrator,
Stáhnuté z Motosport klub Staré M?sto